SEMINAR: MUNICIPALNE OBVEZNICE KAO MOTOR RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Privredna komora Beograda-Centar za razvoj akcionarstva, 19. oktobra 2009. godine realizovala je informativno-instruktivni seminar na temu "MUNICIPALNE OBVEZNICE KAO MOTOR RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE". Programom seminara, na kome su aktivno učešće imali predstavnici Skupštine Grada i gradskih opština, obuhvaćene su sledeće teme:

MUNICIPALNE OBVEZNICE – realizator Predrag Pavićević, portfolio menadžer "HYPO"a.d., koji je prisutne detaljnije upoznao sa prednostima i efektima izdavanja municipalnih obveznica, novom modalitetu finansiranja lokalnih zajednica, sa aspekta emitenta i investitora.Obzirom da je interesovanje lokalne samo- uprave, kao i potencijalnih investitora za ovu vrstu zaduživanja veliko,osnovna pretpostavka je usklađivanje postojeće regulative sa evropskim zakonodavstvom koje reguliše ovu materiju.

 PREDNOSTI I EFEKTI


ZA EMITENTA     ZA INVESTITORE (GRAĐANE I INSTITUCIJE)
  • prikupljanje finansijskih sredstava pod najpovoljnijim uslovima (niža kamatna stopa u odnosu na bankarske)
  • povećana odgovornost nosilaca vlasti i administracije i veća izloženost javnosti, čime lokalna zajednica stiče poverenje
  • stvaranje osnove za razvoj realnog sektora
  • primena Međunarodnih računovodstvenih standarda na finansijske izveštaje prepoznatljive potencijalnim stranim investitorima
  • mogućnost prodaje na sekundarnom tržištu
  • mali rizik ulaganja
  • siguran cash flow
  • poreske olakšice
  • mogućnost prodaje na sekundarnom tržištu

TRGOVANJE OBVEZNICAMA – realizator Olivera Bugarinović, stručni saradnik Beogradske Berze, informisala je učesnike seminara o mogućnostima i načinu uključivanja organa lokalne samouprave na postojeće finansijsko tržište putem municipalnih obveznica, kao i pozitivnim efektima na tržište hartija od vrednosti.

IZRADA PROSPEKTA – realizator dr Zvonko Brnjas, Beogradska bankarska akademija, informisao je učesnike seminara o standardima, zahtevima koje lokalna samouprava mora ispuniti da bi pristupila realizaciji projekta koji se finansira emisijom municipalnih obveznica.

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi