OTVOREN PROGRAM ICT PSP ZA PODRŠKU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA 
U OKVIRU CIP PROGRAMA EU

 

ICT PSP je usmeren na podsticanje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija od strane gradjana, javnog sektora, državne administracije i privrednih subjekata. Osnovni cilj Programa je podsticanje inovacija i konkurentnosti kroz široku primenu IKT-a u privrednom i javnom sektoru. Primena IKT-a u industriji, malim i srednjim preduzećima rezultira kreiranjem novih proizvoda i usluga. dok primena IKT u državnoj administraciji rezultira efikasnijom i kvalitetnijom administracijom, kako za privredu tako i za gradjane.

Ovaj program usmeren je pre svega na jačanje malih i srednjih preduzeća. Ukupan budžet ICT PSP programa za period 2007.-2013. iznosi 728 miliona evra.

 

Ciljevi ICT PSP:

 

  1. Stimulisanje inovacija i konkurentnosti kroz upotrebu IKT
  2. Razvoj održivog, konkurentnog, inovativnog i inkluzivnog informacionog društva
  3. Široka upotreba IKT digitalnih sadržaja od strane gradjana, javne administracije i privrednog sektora

Ciljevi Programa se ostvaruju kroz dodelu sredstava najboljim projektima koji se podnose na osnovu raspisanih poziva za predloge projekata.

Za detaljnije informacije kontakt osoba je Dinka Bulatović, tel 2642-088,  e-mail: dinka@kombeg.org.rs

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU