EFEKTI OBOSTRANE PRIMENE PRELAZNOG TRGOVINSKOG SPORAZUMA

 

U Privrednoj komori Beograda održan je 25.10.2010. godine okrugli sto na temu: ''EFEKTI OBOSTRANE PRIMENE PRELAZNOG TRGOVINSKOG SPORAZUMA'', na kome su učestvovali Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije RS, Alberto Kamarata iz Delegacije EU u Beogradu, Tanja Miščević, profesorka na Fakultetu političkih nauka i Aleksandar Georgievski, načelnik odeljenja za poreklo robe u Ministarstvu finansija.

Imajući u vidu da Prelazni trgovinski sporazum omogućava uspostavljanje zone slobodne trgovine između EU i Srbije, cilj skupa je bio upoznavanje privrednika sa načinom na koji se regulišu važni aspekti ekonomije Srbije. Prema zvaničnim podacima, država je zabeležila smanjenje naplate carinskih prihoda za 78 miliona evra, dok su istovremeno izvoznici uštedeli više od 310 miliona evra, izjavio je Srđan Majstorović.  Gospodin Kamarata je poručio privrednicima da iskoriste pogodnosti trgovinskog ugovora, trgovinske koncesije, smanjenje carine, transportne dozvole, čime je država stvorila pravni okvir za nesmetano poslovanje. Da bi se u potpunosti iskoristile ove mogućnosti, privatnom sektoru je potreban svež kapital, nove investicije, kao i poslovanje po evropskim standardima. Gospođa Miščević je istakla da prepreku poslovanju domaćim preduzećima predstavlja sertifikacija proizvoda, koja se još uvek radi u inostranstvu, jer Srbija nema adekvatne laboratorije.

U nastojanju da pomogne domaćim preduzećima Privredna komora Beograda će nastaviti sa konkretnim aktivnostima u formi savetovanja i informisanja o pravilima poslovanja i privredne saradnje sa EU. Najveći izazov predstavlja izvozno orijentisana i konkurentna privreda i brži razvoj domaćeg privatnog sektora.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU