ODRŽ
AN OKRUGLI STO O ISKUSTVIMA PRIVREDNIKA U POSLOVANJU SA NR KINOM

U prisustvu brojnih kompanija u Privrednoj komori Beograda, 12. februara 2010. godine, održan je okrugli sto na temu ''ISKUSTVA PRIVREDNIKA U SARADNJI SA NR KINOM''. Formiranje KINESKOG KUTKA u Privrednoj komori Beograda umnogome će olakšati komunikaciju sa poslovnim partnerima iz NR Kine.

Tokom dvočasovne diskusije prisutni privrednici su bili u prilici da se upoznaju sa dugogodišnjim iskustvima u poslovanju na kineskom tržištu. NR Kina kao ''najveća fabrika'' na svetu, poštuje osnovne principe poslovanja, a izuzetno je bitan i personalni odnos između partnerskih strana. Na srpskom tržištu potrebno je putem marketinga promeniti shvatanja o kvalitetu kineskih proizvoda. Radi poboljšanja kvaliteta saradnje srpskih i kineskih privrednika potreban je sistem povezivanja poslovnih partnera na istovetnim nivoima, organizovanje info pultova u Srbiji i Kini, kvalitetniji protok informacija, otvaranje avio linija na relaciji Beograd – Peking, smanjenje i olakšavanje carinskih postupaka.

Za Srbiju je od izuzetnog značaja povećanje obima privredne saradnje sa NR Kinom, državom čiji privredni razvoj beleži kontinuirani rast i ukoliko se ovaj trend nastavi, Kina bi već 2020. godine mogla postati vodeća ekonomska sila u svetu.

Dr Milan Janković, predsednik PK Beograda istakao je da je trenutno od 52 najveće investicije u svetu, njih 48 u Kini, ili je vezano za Kinu. Uz to, Kinezi su danas najveći finansijeri, investitori, izvoznici tehnologija i opreme, a štednja u kineskim bankama prelazi cifru od 1400 mlrd USD. Za razvoj privredne saradnje sa Kinom izuzetno je značajno da država stvori dobar ambijent za poslovanje i kroz partnerski odnos privrednika, omogući brži priliv kineskih investicija, što je najbolji način funkcionisanja na tržištu Srbije.

Uklanjanjanje brojnih administrativnih barijera i komplikovanih procedura (vize, carine), trebalo bi da omogući brži dolazak kineskih investitora. Neophodno je, takođe, učiniti pomak u socijalizaciji Kineza u Srbiji, jer je to u obostranom interesu.

Prema rečima Milorada Ćirića, DIASPORA GROUP, Kancelarija Šangaj, Kina danas predstavlja globalnu velesilu, koja je u Srbiji zainteresovana za kapitalne investicije, kao što je hidroelektrana Đerdap. U oblasti građevinarstva i izgradnje infrastrukture, Srbija bi trebalo da pronađe svoj interes, jer je Kina najveći proizvođač građevinskih mašina i opreme u svetu. Dovoljno prostora za saradnju postoji i u oblasti tekstilne industrije, industrije nameštaja i u turizmu. U tom smislu dobar primer je Slovenija, koja je zahvaljujući dobrim vezama sa Kinom, pre svega preko luke Kopar, ostvarila 3,5 puta veći promet od Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Kinom.

Dragan Višnjić, YU POINT, smatra da naši proizvodi nisu konkurentni na kineskom tržištu, jer je od uvoznika u prethodnom periodu, Kina danas najveći izvoznik najsavremenije tehnologije i opreme. Kineski proizvodi su konkurentni i zadovoljavaju sve performanse, sa cenom koja je niža za 50 % u odnosu na Nemačku, jer se sve radi sa jasnom strategijom i dugoročnim ciljevima. Trenutno samo u američke fondove Kina investira oko 300 mil USD.

Planirano je da u drugoj polovini marta u organizaciji PK Beograda delegacija privrednika poseti Kinu i u direktnim razgovorima sa kineskim partnerima pronađu mogućnosti za realizaciju projekata u Srbiji, ali i za povećanje učešća srpske privrede u NR Kini.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU