PRIVREDNA DELEGACIJA KOMORE BEOGRADA U NR KINI


Privredna delegacija Komore Beograda boravila je od 19. do 26.marta 2010.godine u Narodnog Republici Kini. Tom prilikom privrednici su imali priliku da se susretnu sa predstavnicima četiri Komore iz NR Kine (Komora Šangaja, Šenžena, Guangdonga i Nanđinga), kao i brojnim privrednicima iz ovih gradova i regiona.

Opšti zaključak privrednika, koji su uzeli učešća u delegaciji, jeste da dve zemlje povezuje tradicionalno prijateljstvo, kao i, da postoji ogroman potencijal u oblasti ekonomske i trgovinske saradnje između Kine i Srbije, a da je nužno, pre svega, da predstavnici komora dve zemlje održavaju bliske kontakte i unapređuju i produbljuju komunikaciju između firmi - njihovih članica.

Potpredsednik Komore Šangaja, g.Džao Jiandong, predstavio je privrednicima situaciju vezanu za pripreme za ''Šangaj World Expo'' i upoznao prisutne da Šangaj Ekspo obuhvata oko 5,2 kvadratna kilometra i da će u periodu od 184 dana izložbe biti izloženo 240 nacionalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija. Ova izložba će biti otvarena 1. maja 2010 godine i broj posetilaca koji se očekuje je 70 miliona ljudi. Džao Jiandong, potpredsednik Privredne komore Šangaja je pozvao predstavnike Beogradske Komore i privrednike da ponovo posete Šangaj i ''Šangaj Ekspo''.

Prilikom susreta privrednika u organizaciji Komore Beograda i Komora Šangaja, Šenžena, Guangdonga i Nanđinga, potpisana su četiri sporazum o saradnji. Na sastancima u sve četiri komore u NR Kini, za privrednike koji su došli u delegaciji iz Srbije, održani su susreti privrednika dve zemlje, na kojima su predstavnici preduzeća obavili poslovne razgovore po delatnostima (iz oblasti obnovljivih izvora energije, IT i telekomunikacione industrije, berzanskog poslovanja, automatizacije i dr., ), razmenili iskustva, dobili konkretne ponude i zadovoljavajuće uzorke.

Predstavnici kineskih preduzeća i sve četiri Komore pokazali su interesovanje da organizuju delegaciju svojih članica-fimi i da dođu u posetu Komori Beograda i zainteresovanim privrednicima. Kineska strana je kao moguće vreme poste nagovestila avgust ili septembar 2010. godine. Kineski privrednici su iskazali veliko interesovanje za saradnju sa privrednicima iz Srbije i Beograda. Postignut je dogovor da se sve informacije o potencijalnim projektima i investicijama preko Komora proslede kineskim partnerima, kako bi privrednici uzeli učešća u istima.

Delegacija je posetila i Kineski savet za promociju međunarodne trgovine u Šen Žen-u. Privrednu delegaciju je primio potpredsednik Saveta g.Tao Jongšin. Potpredsednik Tao je upoznao prisutne sa činjenicom da je Šenžen mlad grad, koji je osnovan pre 30 godina, i geografski se nalazi u blizini Hong Konga što je pogodovalo brzom razvoju i ekspanziji. Potpredsednik Tao je pozvao Komoru Beograda da sa privrednicima uzme učešće na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija, koji će biti održan u Šenženu u periodu od 22.do 26. juna 2010 godine. Ovaj sajam je prošle godine pokrivao 30.000 m2, imao je 435 izlagača i na njemu je izloženo preko 15.200 projekata. Savet u Šenženu Komori Beograda ponudio na raspolaganje kancelariju, i ta kancelarija će imati funkciju poslovne platforme. Na sastanku je zaključeno da će Savet za promociju međunarodne trgovine u Šenženu i Komora Beograda međusobno sarađivati i razmenjivati informacije vezano za međunarodne i domaće izložbe i sajmove, povezivati preduzeća, razmenjivati informacije o potencijalnim investicijama i projektima, i razmenjivati i organizovati međusobne posete privrednih delegacija.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU