ODRŽAN OKRUGLI STO

" KAKO POSLOVATI NA TRŽIŠTU UKRAJINE"


Na okruglom stolu , koji je bio posvećen saradnju Republike Srbije i Republike Ukrajine , izneti su podaci o nedovoljnoj robnoj razmeni dveju zemalja tj. nedovoljno korišćenje međusobnih resursa. Pored osnovnih prirodnih resursa kao i pokazatelja ekonomskih parametara razvoja Republike Ukrajine gospođa Iryna Zhorniak je navela i mogućnosti za angažovanje srpskih preduzeća u oblastima kao što su: Crna i obojena metalurgija, hemijska industrija, naftna industrija, elektroenergetika, industrija uglja, drvno-prerađivačka industrija, brodogradnja, laka industrija i farmaceutska industrija. 
Gospodin Aleksić je istakao dobre prijateljske odnose koje Republika Srbija ima sa Republikom Ukrajinom i naglasio da je potreban organizovan nastup srpskih preduzeća na tom tržištu radi efikasne i ekonomičnije saradnje sa ukarjinskim partnerima. Istakao je i da Republika Srbija nema potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Ukrajinom, kao što je to slućaj sa Ruskom Federacijom i Republikom Belorusijom, ali je naglasio da se u tom pravcu moraju aktivirati međudržavni komiteti dveju zemalja koji se nisu sastali zadnjih 8 godina.
Svoja iskustva u poslovanju na tržištu Ukrajine izneo je gospodin Pavle Milošević, direktor preduzeća Avala Ada 011, koji posluje preko 18 godina na tom tržištu. 

 

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU