POSETA AMBASADORA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

 

Sirija je zemlja od izuzetnog značaja za region Bliskog Istoka. Stoga postoje rastući ekonomski i drugi interesi za razvijenijom saradnjom sa Sirijom. Nj. E. g. Majed Shadoud je u razgovoru sa predstavnicima Privredne komore Beograda istakao značaj jačanja postojećih i stvaranja novih privrednih veza između Srbije i Sirije.

 

Istaknuta je mogućnosti organizacije delegacije koja bi posetila privredni sajam u Damasku, krajem jula 2010. godine. Takođe, predloženo je   osnivanje srpsko – sirijskog poslovnog saveta. Za septembar 2010. godine planirana je uzvratna poseta državno – privredne delegacije iz Sirije i potpisivanje tri međudržavna sporazuma u oblasti privredne saradnje.  

 

Robna razmena privreda Beograda i Sirije u 2008. godini iznosila je  23.714.672 USD, a u 2009. godini iznosila je 8.923.367 USD. Za prva tri meseca 2010. godine beogradska privreda nije zabeležila izvoz u Siriju, ali je ostvaren uvoz u iznosu od 102.579 USD.

Proizvodi koji su bili najzastupljeniji u uvozu Beograda iz Sirije u periodu januar – mart 2010. godine su:

Žanila tkanine od veštačkih vlakana

Materijali pleteni od sint. vlakana, bojeni, ostali

Tkanine na drugi način impregnirane

Kamen, za spomenike i građevine, ostalo

Katalozi trgovački

 

Proizvodi koji su bili najzastupljeniji u uvozu Beograda iz Sirije u periodu januar – decembar 2009. godine su:

Kalcijum fosfati prirodni i fosfatna kreda, nemleveni

Žanila tkanine od veštačkih vlakana

Materijali pleteni od sint. vlakana, bojeni, ostali

Smokve, sušene

Tkanine sa preko 85% vešt. vl. različ. boja

Oblici od polimera vinilhlorida, ćelijaste strukture

Tkanine na drugi način impregnirane

Tekstil netkan, od filamenata, m 25-70g/m2

Tkanine od sintetičkih filamenata (85% i > ), obojene

Majice i dr.muški od pamuka

Potkošulje od pamuka, pletene

Toaletno, kuhinjsko rublje od frotira i sl.od pamuka

Vetrovke, od veštačkih i sintetičkih vlakana, muške

Ogrtači od pamuka, pleteni

 

Proizvodi koji su bili najzastupljeniji u izvozu Beograda u Siriju u periodu januar – decembar 2009. godine su:

Instrumenti meteorološki, hidrološki, geofizički, ostali

Delovi za pumpe

Cevi od rafinisanog bakra, ostale

Žica od legura bakra i cinka (mesinga)

Delovi za motore, ostalo

Ploče, limovi, trake u koturovima od mesinga

Cevi, od mesinga, prave

Pokrivači podova i tapete od ostalih plastičnih masa

Ploče, limovi, trake u koturovima od rafinisanog bakra

Tegljači drumski upotrebljavani

Ostale jedinice za mašine za automatsku obradu podataka

Mašine za AOP i njihove jedinice, ostalo

Đubriva koja sadrže N, P i K, ostalo

Delovi za aparate iz tarifnih podbrojeva 8531 20 i 8531 80 30 00

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU