PRENOS ISKUSTVA BELGIJSKIH KOMPANIJA U OBLASTI INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA


Pozivamo Vas da prisustvujete radionicama „Prenos iskustva belgijskih kompanija u oblasti internacionalizacije poslovanja i javno-privatnog partnerstva“ koje se održavaju 2. juna 2010. godine sa početkom u 9:30 h u prostorijama Privredne komore Srbije (Beograd, Terazije 23, Velika sala na drugom spratu).

Radionice se realizuju u okviru projekta „Transfer zakonodavstva u Srbiju i Crnu Goru“ koji sprovodi Privredna komora Antverpena u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda, Regionalnom privrednom komorom Niša i Privrednom komorom Crne Gore.

Predavači iz Belgije će predstaviti mogućnosti pristupa tržištu Evropske unije po vrlo pristupačnim cenama korišćenjem usluga poslovnih centara, potom mogućnosti formiranja javno-privatnog partnerstva primenom koncepta projektuj-izgradi-finansiraj-upravljaj(-koristi-poseduj). Na kraju, predstavnik renomirane belgijske kompanije govoriće o najboljim načinima za pronalaženje partnera i distributera u Evropi i šire.

Učesnici radionice će dobiti besplatan primerak „Vodiča za poslovanje sa EU“, jedinstvenog elektronskog alata za nalaženje korisnih informacija o pravilima EU u oblasti izvoza i uvoza,  proizvodnje i stavljanja u promet određenih grupa proizvoda, osnivanja pravnih lica, poreza i akciza, itd.

Radni jezik radionica je engleski, a obezbeđen je i simultani prevod na srpski.

Molimo Vas da Vaše prisustvo na prezentaciji potvrdite telefonom (011/2641 355, lok. 159) ili elektronskom poštom (tanjad@kombeg.org.rs) najkasnije do utorka, 1. juna 2010. godine.
Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU