VIII EVROPSKI BIZNIS SAMIT - "OPORAVAK OD KRIZE"

 

VIII Evropski biznis samit, pod nazivom "Oporavak od krize" treba da bude održan u Briselu, u periodu od 30. juna – 01. jula 2010. godine. Samit koji organizuje "Businesseurope", organizacija koja okuplja najvažnije evropske privredne asocijacije, u saradnji sa Federacijom preduzeća Belgije. Ove godine biće posvećen, pre svega, ekonomskom oporavku od krize, pronalaženju rešenja uz efikasniju finansijsku regulativu, razvoju trgovine u službi ostvarivanja ekonomskog rasta, uz osvrte na trenutnu poziciju Evrope u svetskoj privredi. Posebna pažnja biće posvećena i rešavanju problema u vezi sa klimatskim promenama, razmatranju mogućnosti za korišćenje alternativnih izvora energije, kao i mogućnosti za razvoj i uvođenje inovacija u sektor energetike.

Svake godine Samitu prisustvuje više od 2.500 učesnika, a osim značajnih tema koje će biti razmotrene tokom dvodnevne konferencije, ovaj skup biće namenjen i intenziviranju kontakata između lidera iz sfere biznisa, političkih predstavnika, nevladinih organizacija, medija i akademskih predstavnika iz brojnih zemalja.Ove godine očekuje se posebna posećenost ovog skupa imajući u vidu da Evropski biznis samit predstavlja i svojevrsni uvod u predsedavanje Belgije Evropskom unijom od 01. jula 2010. godine. Ujedno, ovo će biti prvo zasedanje Evropskog biznis samita od izbora novog sastava Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

Svim učesnicima Samita biće omogućeno da uzmu učešće u "Networking village", aktivnosti koja je predvidjena za ostvarivanje novih kontakata, ali i za individualna predstavljanja projekata koji bi privukli potencijalne investitore ili zainteresovali donosioce odluka na nivou EU.

Privredna komora Beograda redovno prisustvuje ovom događaju, gde je ostvarila značajne kontakte, pa je za učesnike iz Srbije obezbedila i povlašćene uslove učešća. Na taj način želimo da omogućimo našim članicama pristup aktuelnim informacijama, najboljim praksama i iskustvima iz pomenutih oblasti, kao i kontakte sa zvaničnicima Evropske unije i poslovnim ljudima. Smatramo da bi učešće predstavnika beogradske i srpske privrede na ovom skupu bilo od izuzetnog značaja za dalji razvoj naše privrede u skladu sa savremenim svetskim tendencijama, te Vas, sa posebnim zadovoljstvom, pozivamo da se pridružite delegaciji Privredne komore Beograda, koja će u Briselu boraviti u periodu od 29. juna do 02. jula 2010. godine.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Jelena Ćupina, zamenik sekretara, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom, tel : 2641 355 lok. 196, fax: 2642 029, e-mail: helen@kombeg.org.rs.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU