POSETA AMBASADORA INDIJE PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privrednu komoru Beograda posetila je Nj.E. Nengcha Lhouvum, ambasador Indije u Beogradu. Na sastanku su predstavljeni potencijali za podsticanje daljeg razvoja saradnje dveju privreda, ali i do sada ostvareni rezultati, gde se pre svega misli na dolazak indijskih investitora u Srbiju.

Što se tiče robne razmene privrede Beograda i Indije, u 2008. godini iznosila je 69.204.386 USD, a u 2009. godini iznosila je 61.662.490 USD. Izvoz beogradske privrede u Indiju, u 2008. godini, iznosio je 1.231.045 USD, dok je u istom periodu ostvaren uvoz u vrednosti od  67.973.341 USD. Izvoz beogradske privrede u Indiju, u 2009. godini, iznosio je  175.356 USD, dok je u istom periodu ostvaren uvoz u vrednosti od 61.487.134 USD. Robna razmena privrede Beograda i Indije u periodu januar – april 2010. godine iznosila je 27.410.847 USD. Izvoz beogradske privrede u Indiju, u periodu januar – april 2010. godine, iznosio je  697.069 USD, dok je u istom periodu ostvaren uvoz u vrednosti od 26.713.778 USD. 

Udeo izvoza beogradske privrede u Indiju u periodu januar - decembar 2008. godine iznosio je 0,07 %, dok je uvoz iz Indije iznosio 0,92 %. Dakle, deficit je vidno prisutan (- 66.742.296 USD), a pokrivenost  uvoza izvozom u 2008. godini u beogradskoj privredi zabeležio je nizak nivo od svega 23,64 %. Isti trend je nastavljen i u periodu januar – decembar 2009.godine. Udeo izvoza beogradske privrede u Indiju iznosio je 0,007%,  dok je sa druge strane udeo uvoza iz Indije iznosio 0,83 %. Deficit je zabeležen i u ovom periodu u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Indijom i iznosio je 61.311.778 USD, a pokrivenost uvoza izvozom u posmatranom periodu u beogradskoj privredi beleži  nivo od 32,05 %.

Proizvodi koji su bili najzastupljeniji u uvozu Beograda iz Indije u periodu januar – april 2010. godine su automobili, polietilen tereftalat, kafa, seme susama, pamučna garderoba.

Proizvodi koji su bili najzastupljeniji u izvozu Beograda u Indiju u periodu januar – april 2010. godine su mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje; ostale jedinice za mašine za automatsku obradu podataka; kristali montirani piezo – električni.

Sa ambasadorom Indije u Beogradu, NJ.E. Nengchom Lhouvum, postignut je dogovor da se, nakon letnje pauze, u Privrednoj komori Beograda održi prezentacija potencijala za saradnju domaćih privrednika sa tržištem Indije.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU