BEOGRAD
grad budućnosti centralnog dela Jugoistične Evrope -
povoljan ambijent za investiranje

Beograd je glavni grad Republike Srbije, uzdiže se nad ušćem Save u Dunav i zauzima centralnu poziciju u jugoistočnoj Evropi, što mu daje jedinstven položaj u evropskom okruženju. Dve međunarodne plovne reke, međunarodni aerodrom, ukrštanje panevropskih koridora broj 10 i 7, veza sa glavnim železničkim pravcima i četiri železničke stanice, čine Beograd glavnim komunikacionim i logističkim čvorištem regiona. Povezujući Evropu i Istok vekovima, sažimajući različite kulture i civilizacije, Beograd je odavno dobio epitet "kapija Istoka, vrata Zapada".

Makroekonomska stabilnost, veličina tržišta, troškovi poslovanja, niska poreska stopa na profit preduzeća, ljudski resursi, geografski položaj i investiciona infrastruktura predstavljaju najvažnije među brojnim razlozima koji Beograd čine jednom od najatraktivnijih lokacija za poslovanje u ovom delu Evrope.

STABILNA EKONOMSKA SITUACIJA

Sve povoljnije poslovno okruženje u Srbiji i Beogradu zasniva se na stabilnom makroekonomskom okviru koji se karakteriše nizom pozitivnih pokazatelja:

 • visok privredni rast od gotovo 7% u proseku u poslednje tri godine;
 • jednocifrena inflacija na nivou od 8,6% u 2008. godini;
 • uravnotežen državni budžet;
 • visoke devizne rezerve u iznosu oko 12 milijardi dolara;
 • nizak javni dug, ispod 1/3 bruto domaćeg proizvoda.

VELIKI POTENCIJAL TRŽIŠTA

Beograd svim investitorima nudi veliki potencijal prodaje kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu koji proizilazi iz:

 • bescarinskog pristupa tržištima Evropske unije, SAD-a, Rusije i jugoistočne Evrope od skoro milijardu ljudi za najveći broj industrijskih i poljoprivednih proizvoda;
 • dinamičnog rasta zarada i kupovne moći domaćeg stanovništva koje trenutno zarađuje u proseku više od 350 evra mesečno u neto iznosu.

NISKI TROŠKOVI POSLOVANjA

U odnosu na druge države u regionu, troškovi poslovanja u glavnom gradu i zemlji uopšte relativno su povoljni, što predstavlja rezultat:

 • niskih poreskih stopa, kao što su porez na dobit od 10%, porez na dodatu vrednost u iznosu od 8 ili 18% i porez na zarade na nivou od 12%;
 • jeftinijih komunalnih proizvoda i usluga, poput električne energije, gasa ili vode

VREDNI LjUDSKI RESURSI

Kvalitet i cena radne snage predstavljaju, po opštoj oceni investitora, jedan od ključnih razloga za ulaganje u Beogradu i Srbiji u celini. Ljudski resursi u našoj zemlji izdvajaju se po:

 • visokoj produktivnosti rada koja, u okviru industrije, raste u proseku za 11% godišnje;
 • odličnom tehničkom obrazovanju, pri čemu 1/3 od oko 14.000 diplomiranih studenata svake godine dolazi sa fakulteta prirodnih nauka;
 • znatno nižim troškovima koji iznose manje od 1/2 izdataka za zarade u novim članicama Evropske unije iz Istočne Evrope.

POVOLjAN GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Srbija i Beograd zauzimaju centralan geografski položaj u ovom delu kontinenta, zahvaljujući tome što se:

 • evropski saobraćajni koridori 7 (Dunav) i 10 (drumski i železnički), koji povezuju Zapadnu Evropu sa Bliskim Istokom, prelaze preko teritorije Srbije i ukrštaju se u Beogradu;
 • Srbija graniči sa nekoliko članica Evropske unije;
 • roba za kratko vreme može transportovati od i do najvažnijih evropskih tržišta.

RAZVIJENA INVESTICIONA INFRASTRUKTURA

Kao rezultat značajnih ulaganja poslednjih godina, Beograd danas karakteriše moderna saobraćajna i telekomunikaciona infrastruktura koja, između ostalog, obuhvata:

 • jednostavan pristup međunarodnom autoputu E75 i međunarodnom aerodromu "Nikola Tesla";
 • razvijene Internet veze velikih brzina do 5 Mb/s;

Grad Beograd ulaže značajna sredstva za izgradnju infrastrukture i uređenje građevinskog zemljišta, tako da ima kvalitetnu ponudu lokacija za izgradnju objekata svih namena. Lokalna vlast Beograda podržava investicije i omogućava njihovu dostupnost i brzu realizaciju.

Zato investirajte u sopstveni biznis u Beogradu, jer je on i zvanično Grad budućnosti južne Evrope.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU