SEMINAR "KAKO POSLOVATI SA KINOM"

 

Radi upoznavanja sa mogućnostima uspostavljanja i proširivanja poslovne saradnje sa privrednicima iz Kine, zakonskom regulativom vezanom za spoljnotrgovinsko poslovanje, praktičnim iskustvima, kulturom i perspektivom poslovanja, Privredna komora Beograda je uz prisustvo predstavnika Ambasade Narodne Republike Kine u RS i Fakulteta političkih nauka u u Beogradu, 08. jula 2009. godine organizovala seminar na temu:

KAKO POSLOVATI SA KINOM

Seminar je organizovan sa ciljem pružanja dodatnih informacija o načinima funkcionisanja najvećeg tržišta današnjice, koje će olakšati formulisanje poslovne strategije srpskih preduzeća.
Izveštaj sa konferencije ''EVROPA I KINA'', koja je bila održana u Briselu 20. maja 2009. godine, uoči Samita Kina – EU, prezentovala je Jelena Ćupina, zamenik sekretara Centra za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Beograda.

Na konferenciji u Briselu je razmatran uticaj finansijske krize na privredu Kine. Naime, u prvom kvartalu 2009. godine, Kina je ostvarila rast BDP od 6,1% što je znatno niže u poređenju sa proteklom decenijom, kada je procenat rasta bio dvocifren. Spoljnotrgovinska razmena u Kini beleži pad od 25%, a većina izvozno orijentisanih preduzeća prolazi kroz izuzetno težak period. Sa druge strane, prema predviđanjima Evropske komisije, privredu EU do kraja godine očekuje pad od 4%, dok će stopa nezaposlenosti dostići 10,9% odnosno 8,5 miliona ljudi.
Kina je usvojila seriju stimulativnih mera u cilju osiguranja ekonomskog rasta i socijalne stabilnosti.

 • U cilju jačanja domaće potražnje, kineska vlada se obavezala na povećanje investicija i smanjenje poreza (planirana su ukupna ulaganja u iznosu od 586 milijardi dolara).
 • U cilju jačanja ponude, deset najvećih proizvođača u Kini prolazi kroz proces restrukturiranja i uvodjenja inovacija.
 • U cilju poboljšanja proizvodnje, veliki deo sredstava ulaže se u tehnološke inovacije, odnosno istraživanje i razvoj.
 • U cilju osiguranja ekonomskog rasta, predviđa se zapošljavanje novih radnika.

Ovakav paket mera već je doneo pozitivne rezultate: Zabeležen je porast investicija. Takođe je primetan rast potrošnje – u aprilu je maloprodaja ostvarila rast od 15%. Tržište nekretnina se oporavlja. Prepreka razvoju Kine su i dalje određeni strukturni problemi, kao npr. disparitet prihoda, neravnomeran regionalni razvoj i disbalans u razvoju urbane i ruralne privrede.
Više od 10 miliona ljudi u Kini i dalje živi na ivici siromaštva, što je ravno čitavoj populaciji Belgije. Svake godine, Kina mora da otvori 30 miliona novih radnih mesta, što je jednako ukupnom broju zaposlenih u Ujedinjenom kraljevstvu. Kina je pokazala izuzetnu spremnost i kapacitet za borbu protiv klimatskih promena na globalnom nivou. Kina je zemlja koja propagira win-win vrstu saradnje, odnosno saradnju na obostranu korist.

''Kina ne predstavlja pretnju, već šansu za Evropu'' – osnovna je poruka strateškog dijaloga vođenog u Briselu.

Predstavnik Ambasade NR Kine u RS, g – din Yang Chun Min, prvi sekretar, ukazao je na moguće oblasti saradnje Srbije i Kine: poljoprivreda, industrija, trgovina. Prema podacima kineskog Zavoda za statistiku, BDP NR Kine u 2008. godini iznosio je 4.625,7 mlrd USD (veći 9% u odnosu na 2007. godinu).

Profesor dr Dragana Mitrović, ministar savetnik za politička i ekonomska pitanja u Ambasadi SRJ / SCG u Pekingu u periodu 2002. – 2004. godine i rukovodilac Centra za studije Azije i Dalekog istoka na FPN, prisutne je upoznala sa zakonskom regulativom, praktičnim iskustvima poslovanja, kulturom poslovanja i perspektivanma poslovanja sa Kinom. U izlaganju pod nazivom ''POSLOVANJE SA KINOM – OD NORMATIVA DO REALIZACIJE'' istaknut je tridesetogodišnji period kineskih reformi i otvaranja ka svetu, kao i postignuti rezultati napornog rada, zalaganja i odupiranja izazovima. Ostvareni su sledeći efekti:

 • 400 miliona ljudi ''spašeno'' je iz siromaštva, 240 miliona iz apsolutnog siromaštva
 • četvrta ekonomija u svetu
 • druga zemlja u svetu u pogledu pariteta kupovnih snaga
 • BDP per - capita 5.300 US$
 • Internet koristi 260 miliona ljudi,
 • Obrazovanje – devetogodišnje obavezno, 2006. besplatno po zakonu, inače skupo
 • 319.700 mladih Kineza se vratilo posle studija u inostranstvu
 • 1,23 miliona stranaca iz 180 zemalja diplomiralo u Kini
 • 1997. i 1999. Makao, Hong Kong vraćeni matici zemlji
 • 30 miliona ljudi šitom sveta uči kineski
 • Organizacija Olimpijade 2008. godine

Potencijalna kineska ulaganja u Srbiju:

 • Mašinogradnja
 • Eksploatacija ruda
 • Teške građevinske mašine
 • Auto industrija
 • Poljoprivreda
 • Turizam
 • Tekstilna industrija
 • Elektronska industrija
 • Telekomunikacije
 • Saobraćajnice - metro
 • Mostogradnja
 • Lučka infrastruktura
 • Hidrocentrale
 • Gasovod
 • Rečni saobraćaj
 • Obnovljiva energija.

Desetogodišnje iskustvo iz prakse prisutnima je prezentovao direktor kompanije PILOT TOYS, g–din Darko Popović.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU