16. KONGRES UNIJE EVROPSKIH PRIVREDNIH KOMORA
"POSLOVANJE BEZ BARIJERA"

 

U Pragu je, 14. i 15. maja, održan Kongres Unije evropskih privrednih komora, asocijacije koja zastupa interese 23 miliona preduzeća, kroz članstvo 2000 nacionalnih i regionalnih komora iz 45 evropskih zemalja. U okviru aktivnosti Godine malih i srednjih preduzeća, Kongres je bio posvećen MSP-u, dokumentu pod nazivom Small Business Act na temu "Biznis bez barijera".

Na Kongresu je učestvovalo oko 400 predstavnika komorskog sistema, koji su se složili da su kompanije, članice komorskog sistema, zabrinute zbog uticaja recesije na ekonomske tokove i socijalno-tržišno stanje u privredi. Komore su od evropskih lidera zatražile, da u periodu krize, ne donose odluke protekcionizma i time doprinesu „poslovanju bez barijera“.

Preporuke su sledeće:

  1. Stimulisanje inovativnosti sektora MSP i veća budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj;
  2. Pozicioniranje Evrope, kao globalnog lidera u energetskoj efikasnosti MSP;
  3. Optimizacija ljudskog kapitala kroz bolju edukaciju i trening i promovisanje preduzetničkog duha;
  4. Istovremeno smanjenje pravnih i administrativnih prepreka i jačanje unutrašnjeg tržišta.


Rad Kongresa bio je podeljen u 4 tematske obasti:

  • Energija i energeska efikasnost

Pred kompanije se postavlja izazov uštede električne energiije, ulaganje u razvoj obnovljivih izvora energije, eliminacija zastarelih tehnologija. Uloga Komore je da promoviše inovativne politike, povezuje privrednike sa edukativnim institucijama i zakonodavcima.

  • Zapošljavanje

U okviru mreže privrednih komora postoji oko 1000 trening centara, u kojima oko 17.000 predavača učestvuje u obuci mladih preduzetnika. Mala i srednja preduzeća više pažnje polažu veštinama, nego akademskom zvanju i zato su ovi programi posebno kreirani. Poruka: NOVE VEŠTINE, ZA NOVE POSLOVE.

  • Uticaj finansijke krize

Prema istraživanju Eurochambres-a, u zadnja tri meseca 2/3 MSP smatra da im se pogoršao pristup finansiranju od starne poslovnih banaka. Kako bi se revitalozovala MSP, Eurochambres je predložio osnivanje Garancijsog fonda za MSP na nacionalnom nivou i podršku banaka za izdavanjem boniteta i davanje garancija preduzećima.

  • Jedinsteveno evropsko tržište i internacionalizacija

Polazeći od stanja globalne finansijske krize, osnovni stav Evrope je da očuva jedinstveno evropsko tržište, nastavi dalju liberalizaciju i integracije i da se obuzda narastajuća nacionalna protekcionistička ekonomska politika. Uloga Komore je da kroz komorsku mrežu nastavi internacionalizaciju preduzeća, imajući jasne baze podatak o potrebama preduzeća.

Poruka specijalnog izvestioca Evropske komisije za MSP Srbiji, jeste da svoj pravni sistem što više usklađuje sa pravnim tekovinama EU, a da MSP prihvataju što više standarda u najprofitabilnijem sektoru usluga, primenjujući Direktivu usluga.

Komora Beograda je još jednom pokazala izuzetnu proaktivnost i spremnost da se uključi u lobiranje za bolji privredni i preduzetnicki ambijent, a pre svega da pomogne u kreiranju kompetitivnog društva zasnovanog na znanju i društveno-odgovornom poslovanju.

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU