BELORUSIJA – PRIVREDNI PARTNER SRBIJE
(SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SA BELORUSIJOM)


Sekcija za Belorusiju, održana 15. maja 2009. godine, u organizaciji PKS, imala je za cilj informisanje privrede o prednostima i mogućnostima poslovanja na beloruskom tržištu. Republika Srbija je 31. marta 2009. godine potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom, kojim će biti olakšana privredna saradnja i spoljnotrgovinska razmena Srbije i Belorusije.

Osnovne karatkeristike privredne saradnje Srbije i Belorusije su:

  • Mali obim robne razmene sa konstantnim deficitom na srpskoj strani
  • Mali asortiman roba u međusobnoj razmeni
  • Dominacija kupoprodajnih odnosa u robnoj razmeni bez učešća dugoročnih, viših i proizvodnih oblika saradnje
  • Nerazvijena finansijska i međubankarska saradnja
  • Nerazvijena mreža predstavništava srpskih preduzeća u Belorusiji, kao i beloruskih u našoj zemlji
  • Slabo međusobno učešće na sajamskim manifestacijama, kako u Srbiji tako i u Belorusiji

Republike Srbija i Belorusija imaju potpisan niz sporazuma, koji daju solidnu institucionalnu osnovu za unapređenje bilateralnih odnosa, ali Sporazum o slobodnoj trgovini treba da omogući viši nivo privredne saradnje, naročito na polju povećanja srpskog izvoza. Prva runda pregovora obavljena je početkom marta 2007. godine, kada je usaglašen Protokol o utvrđivanju porekla roba. SST Srbije i Belorusije stvara neophodne uslove za slobodno kretanje robe i kapitala u skladu sa važećim zakonodavstvom u svakoj državi i pravilima STO. Izuzeci iz režima slobodne trgovine su: šećer, cigarete, pneumatske gume, traktori, motorna vozila, nafta i derivati nafte, što je navedeno u okviru PRILOGA A, sastavnog dela ovog Sporazuma. Drugi važan deo SST je PRILOG B, koji sadrži protokol o utvrđivanju zemlje porekla robe i metode administrativne saradnje.

SPORAZUM 

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU