ODRŽAN BIZNIS FORUM SRBIJA-IRAN

 

Predstavnici Privredne komore Beograda prisustvovali su 5. maja 2009. godine,  Biznis Forumu Srbija-Iran, koji je organizovala Privredna komora Srbije. Sa iranske strane forumu su prisustvovali: Mehdi Gazanfari, zamenik ministra trgovine i šef državnog dela iranske delegacije sa saradnicima, NJ.E. Habibollah Valioliahi Malekshah, otpravnik poslova ambasade Irana u Beogradu, Ebrahim Jamili, potpredsednik Komore Irana i predsednik komore Zenđan, a privredu Srbije predsravili su: Miloš Bugarin, predsednik PKS, Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarrstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Darko Djukić, naćelnik odeljenja za investicije SIEPE, a i predsednici regionalnih komora Niša, Sombora i Subotice.

Prisutni su informisani da je Srbija sa Iranom postigla dogovor oko međusobnog priznavanja bankarskih garancija, kao preduslova za nesmetano poslovanje dve države. Pored toga , započeti su pregovori , na međudržavnom nivou oko potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Iranom. Do sada je održano 13 zasedanja mešovitog Komiteta i nastavljaju se pregovori po strukovnim radnim grupama. Do sada je sa Iranom potpisano 2 Sporazuma i to : Sporazum o zaštiti investicija i Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, što su preduslovi za nesmetanu ekonomsku saradnju saradnju.

Iranska delegacija je predstavila potencijale zemlje , koja ima 71 milion stanovnika i ostvaruje BDP u iznosu od 800 milijardi USA. U razmeni sa svetom u toku prošle godine ostvareno je  55 milijardi USA uvoza i 100 milijardi USA izvoza. U strukturi izvoza 20% se odnosi na izvoz nafte. Naglasili su da Srbija treba da uzme učešće u uvozu Irana i žele da im Srbija postane strateški partner. U strukturi uvoza 80% čine repromaterijal i mašine za proizvodnju, a samo 20% se odnosi na potrošnu robu. Razvijeno je zanatstvo, izvoze ručno rađene tepihe, a po gajenju ovaca su 4 zemlja u svetu, dok su na 2 mestu po gajenju trešanja i višanja. U Iranu postoje 5.000 rudnika što može biti zanimljivo za strane investitore. Takođe postoji 6 slobodnih carinskih zona, kojima se pristupa sa mora, zatim 19 industrijskih parkova, što može biti interesantno za saradnju sa srpskim zonama. U cilju zaštite stranih investicija Iran je doneo Zakon o osiguranju stranih investicija od oduzimanja i nacionalizacije.

U 2008.godini, u struktura robne razmene Srbije i Irana u izvozu u Iran dominiraju sledeći proizvodi: autobusi, hartija i karton, klipni motori, kuglićni ležajevi, železnički vagoni, dok u uvozu dominiraju: gvožđe, pistaći, cink, motorna ulja polietilen.

saradnja može da se unapredi i u sledećim oblastima: poljoprivredi-istraživanja u proizvodnji semenskih roba (pšenice, kukuruza, suncokreta), proizvodnji poljoprivrednih mašina, savremenog pakovanja prehrambenih proizvoda, mašinogradnji, građevinarstvu,što je neophodno , sobzirom na mogućnosti i negativan saldo spoljno-trgovinske razmene (U 2008.godini robna razmena sa Iranom 47,1 milion USD, izvoz 8,3 miliona USA i uvoz u iznosu od 38,7 miliona USA).

Gospodin Ebrahim Jamili, potpredsednik komore Irana predložio je sledeće korake za unapređenje saradnje Srbije i Irana i to :

  • Formiranje zajedničkog Komiteta koji će pružati informacije zainteresovanim privrednicima u cilju uspostavljanja saradnje;
  • Obezbeđivanje besplatnog sajamskog prostora u Srbiji i Iranu , radi promovisanja međusobnih proizvoda;
  • Osnivanje zajedničkih kompanija po principu za svaki uloženi novac od strane Srbije, Iran će obezbediti isto toliko;
  • Bliska saradnja između carinskih zona dveju zemalja ;
  • Saradnja u oblasti teničko-tehnološke obrade ruda.
Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU