SEMINAR: „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“

U organizaciji Privredne komore Beograda (Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženje trgovine i Udruženje finansijskih organizacija) i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ održan je jednodnevni seminar u četvrtak, 24. oktobra 2013. godine, na temu „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“.

Tema seminara je okupila predstavnike sledećih kompanija: GEBRUDER WEISS DOO, UNIVERZAL BANKA AD, GRAND CASINO, BEST-INVEST, MOZZART DOO i druge. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.

Na seminaru je bilo reči o novousvojenim podzakonskim aktima koja regulišu materiju  prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostranstvom, kao i po obavljenim  spoljno-trgovinskim poslovima; Novinama koje donosi Zakon o deviznom poslovanju; Tekućim i kapitalnim poslovima; Direktnim ulaganjima i investicionim radovima; Dokumentima za pravdanje Deviznom inspektoratu; DI – 1, DI – 2, GRU obrazcima, Rokovima  i načinima evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke Srbije za spoljno-trgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku; Dostavljanju i popunjavanju P1, P2 i O1 obrazaca i drugo.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA - INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista "Privredni pregled", predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama (www.biljanatrifunovicifa.com).

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke