Privredna komora Beograda u cilju pružanja podrške preduzetništvu i sektoru malih  i srednjih preduzeća, poziva Vas da budete učesnik predavanja i seminara, koji Komora Beograda – Zajednica preduzetnika, u saradnji sa Centrom poslovnih veština ''DR Gilbert'' organizuje u četvrtak, 10. decembra 2009. godine, sala III (Kneza Miloša br. 12), na temu:

 

''VEŠTINE PRODAJE I UNAPREĐENJE POSLOVANJA''

Predavanje će održati Dragiša Ristovski, predavač u Centru poslovnih veština ''DR Gilbert'', u terminu od 10:00 do 16:00 časova, biznis trener sa 15 – godišnjim iskustvom u oblasti direktne prodaje, komunikacije, motivacije zaposlenih i liderstvu. Autor je knjiga koje su u Srbiji već postale bestseleri u oblasti prodaje i komunikacije, među kojima se izdvajaju sledeći naslovi: ''Gube samo oni koji ne igraju“, ''Arena prodaje“, objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert, kao i još dve vrlo zapažene knjige: ''Dobijaju svi oni koji igraju“ i najnovija knjiga ''Lider je u vama“.  

Seminar je namenjen poboljšanju poslovanja malih, srednjih preduzeća, preduzetnika i početnika u biznisu, kojima je potrebna podrška u vidu predavanja, za sticanje prodajnih i drugih veština, naophodnih za uspešno poslovanje kompanije. Seminar će detaljnije obuhvatiti segmente kao što su: šta je prodaja, predrasude u prodaji, sedam principa uticaja koje koristimo u prodaji i pregovaranju, pristupi u  komunikaciji prilikom prodaje, pet nivoa veštine aktivnog slušanja, koncept ubeđivanja, koncepet uveravanja, reči koje su poželjne u komercijalnoj komunikaciji, entuzijazam – ključ uspeha u komunikaciji, značaj pozitivnog mentalnog stava, savremeni prodavac – stručnjak za međuljudske odnose, vreme – najvažniji resurs i drugo. U okviru obuke planirano je i izvođenje praktičnih vežbi u vidu primera iz prakse.

 


Prijavljivanje je bez kotizacije. Broj polaznika predavanja je ograničen. Ukoliko ste Vi i Vaši saradnici zainteresovani da uzmete učešće na pomenutom seminaru, poboljšate prodajne veštine i proširite svoja znanja, koja će Vam biti potrebna za postizanje uspeha, molimo Vas da prijavni list pošaljete do srede, 9. decembra 2009. godine, na datu e mail adresu ili putem faxa. Kontakt osoba: Sandra Milenković, tel 011/ 361 96 46, fax 011/ 3618 003, e mail adresa sandram@kombeg.org.rs

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke