OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020

Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovan je 26. i 27. februara 2014. novi trening za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj treninga je bio unapređenje veština za pisanje predloga projekata, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima i veštine za mobilisanje zainteresovanih strana i osiguravanje u realizaciji obaveza.

EU Projekti

Treningom je rukovodio tim domaćih i inostranih stručnjaka BSN Akademije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružili su neophodne informacije i uputstva kako da se aplicira za bespovratna sredstva na najbolji način. Inovativna metodologija treninga zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, a održao se na srpskom i engleskom jeziku.

Predstavljeni su mnogobrojni i novi instrumenti, kao i programi koji su na raspolaganju Republici Srbiji. Prikazane su novine koje su od 2014. godine aktuelne u pisanju, apliciranju i budžetu projekata. Primerima iz prakse prikazana su optimalna rešenja za probleme sa kojima se susrećemo u EU areni za dobijanje finansijskih sredstva.

Treningu su prisustvovali privrednici,  preduzetnici, udruženja privrednika, nevladine organizacije, državne institucije, lokalna samouprava, ali i pojedinci zainteresovani da inoviraju postojeća, kao i da steknu nova znanja za pisanje projekata kako bi se pripremili  za novi ciklus EU programa 2014-2020. Tokom dvodnevnog treninga predavači su odgovorili na sva pitanja ili nedoumice polaznika u planiranju i realizaciji projekata.

Nakon treninga, polaznicima je uručeno uverenje o završenom treningu.

Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke