GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER, DIPLOMSKE I ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA, FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA
ZA 2008/2009. GODINU.


U Privrednoj komori Beograda, 21.12.2009. god, održana je prva sednica Žirija za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda, za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master, diplomske i završne radove studenata fakulteta i viših škola za 2008/2009. godinu.

U cilju podsticanja razvoja naučnog i stručnog rada i afirmacije uspešnih rešenja, pa time i razvijanja pronalazaštva, dizajnerstva i racionalizatorstva u oblasti privrede Beograda i namerom da potvrdi svoju lidersku i vizionarsku pozicioniranost i da ide u korak sa vremenom, Privredna komora Beograda tradicionalno dodeljuje godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, diplomske i završne radove, kao i najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja.
Komora Beograda nastoji da omogući iste uslove za konkurisanje svima koji imaju osnovu da konkurišu, podržavajući i prepoznajući na taj način najkvalitetnije radove, koji će imati i svoju aplikativnu ulogu u podizanju kvaliteta poslovanja i unapređenju privrednog ambijenta beogradskog regiona.
Dodelom ovih nagrada, podstiče se naučni i inovatorski rad koji, svojim aplikativnim obeležjem, treba da  doprinese unapređenju performansi privrede beogradskog regiona.


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke