SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanjeNa zadovoljstvo svih učesnika kao i organizatora, Privredna komora Beograda je u saradnji sa Privrednim savetnikom i Komon Sens d.o.o. uspešno realizovala desetu po redu „Specijalističku obuku za poresko savetovanje“.

Specijalisticka obukaCilj obuke bio je da se kroz 100 časova praktične i teorijske nastave učesnicima omoogući kvalitetno i efikasno osposobljavanje za rad na primeni poreskih propisa, poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima, institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.

 

 

Oblasti koje su učesnici obuke proučavali:

 • Porez na dodatu vrednost

 • Porez na dohodak građana

 • Porezi na imovinu

 • Porez na dobit preduzeća

 •  Porezi doprinosi i druge naknade na prihode od samostalne delatnosti

 • Ostali javni prihodi

 •  Fiskalne kase

 •  Računovodstvo

 •  Primena MSFI u Srbiji

 •  Analiza finansijskih izveštaja

 •  Friziranje finansijskih izveštaja, zloupotrebe u računovodstvu i njihovo otkrivanje

 •  Carine i akcize

 •  Likvidacija i statusne promene – računovodstveni i  poreski aspekti

 •  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

 •  Poresko planiranje kao instrument za Zakonsko smanjenje poreskih obaveza

 • * Harmonizacija poreskog zakonodavstva srbije sa poreskim pravom Eu

Program specijalističke obuke su realizovali  predavači/eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije.  Evaluacija Učesnici

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke