INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I
FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014.


Privredna komora Beograda je 17. juna  2014. održala jednodnevnu EU info radionicu u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2014-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2014. GODINI»

Info sesijom je rukovodio tim eksperata, koji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacija, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne incijative,  da inoviraju postojeća, kao i da steknu dodatna znanja i informacije u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima. EU programi 2014.-2020. su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije.

Info sesija je imala preko 30 polaznika i bila je namenjena preduzećima, korporacijama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, naučnim institutima i svim zainteresovanima. 

Organizacija redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU u mnogome će ojačati poziciju i kapacitete članova Privredne Komore Beograda i omogućiće da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. Info sesija ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja, ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti informišu i unaprede svoje znanje o svim mogućnostima koje im se nude, kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU.

Model obuka će stvoriti uslove za lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciju kvalitetnih projekata koji će doprineti jačanju institucionalne strukture organizacije, ravnomernom regionalnom razvoju, podizanju konkurentnosti privrede i poboljšanju ukupnog poslovnog ambijenta u R. Srbiji.

PLANIRANE OBUKE

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Edukacija

Obuka za službenika
za javne nabavke