OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA
SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020


Privredna komora Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovala je 18. i 19. juna 2014. novu obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2014-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020.

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza.

Obukom je rukovodio tim domaćih i inostranih stručnjaka BSN Akademije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružili su neophodne informacije i dragocena uputstva kako da se aplicira za bespovratna sredstva na najbolji način. Inovativna metodologija treninga zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, a održao se na srpskom i engleskom jeziku.

Predstavljeni su mnogobrojni i novi instrumenti, kao i potencijali i programi koji su na raspolaganju Republici Srbiji. Prikazane su sve novine koje su od 2014. godine aktuelne u pisanju, apliciranju i budžetu projekata za privredu. Primerima iz prakse prikazana su optimalna rešenja za probleme sa kojima se susrećemo u EU areni za dobijanje finansijskih sredstva. 

Obuka je bila namenjena: privrednicima,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, ali i pojedincima zainteresovani da inoviraju postojeća, kao i da steknu nova znanja za pisanje projekata kako bi se pripremili  za novi ciklus EU programa 2014.-2020.

Tokom dvodnevne obuke predavači su odgovorili na sva pitanja ili nedoumice svih polaznika u planiranju i realizaciji projekata. Nakon treninga, polaznicima je uručeno uverenje o završenom treningu.

Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2014. GODINI

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke