USPEŠNO REALIZOVANA OBUKA "UVOD U ANDROID PROGRAMIRANJE"Udruženje informatičke delatnosti i Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda organizovali su, drugu po redu, obuku "Uvod u android programiranje", koja je održana od 8. do 10. septembra 2014. godine.

Obuka je realizovana sa firmom Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje u razvoju softvera. Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.

U poslednjih šest meseci (prema AppBrain), broj aplikacija na 'Google Play'-u je sa 1.100.000 početkom januara ove godine, porastao na oko 1.360.000 do septembra 2014, što je porast od oko 23% dostupnih aplikacija.

Za programiranje Android aplikacija potrebno je dostići adekvatan nivo znanja u nekoliko oblasti: poznavanje programskog jezika Java, rad u razvojnom okruženju (Eclipse ili Android Studio), razumevanje Google Android biblioteka (SDK - software development kit), kao i poznavanje faza u procesu programiranja.

Polaznici su na kursu koncipirali nove projekte, pisali izvorni kod, kompajlirali i debagirali aplikacije i pripremali gotove pakete, spremne za instalaciju na mobilnim uređajima.

Predavač Milan Todorović ima dvodecenijsko iskustvo u obuci kadrova u oblastima programiranja i upravljanja softverskim projektima.

Po  mišljenju učesnika kursa, predstavnika softverskih kompanija, sama obuka je u potpunosti imala aplikativnu namenu, o čemu govori i utisak  jednog od polaznika: 

„Tokom ove programski jasno definisane obuke stekao sam konkretna znanja i uputstva za rad u Java i drugim programskim jezicima. Implementacija ovih znanja znatno će uticati na proširivanje delatnosti u procesu poslovanja moje kompanije kao i podizanje kvaliteta usluga koje pružamo našim daljim korisnicima.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke