SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA PORESKO SAVETOVANJE – PDV (POREZ NA DODATU VREDNOST)

Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim savetnikom i Common Sense Group, po jedanaesti put organizuje "Specijalističku  obuku za  poresko savetovanje". U drugoj nedelji Specijalističke obuke za poresko savetovanje koja je realizovana od 24. do 25. oktobra 2014. bilo je reči o Porezu na dodatu vrednost. Predavač je bila Irina Stevanović Gavrović iz Ministarstva finansija.

Teme koje su obrađene: Predmet oporezivanja PDV, Poreska osnovica, Poreska stopa, Poreska oslobođenja sa pravom  na odbitak prethodnog poreza, Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza, Poreska oslobođenja kod uvoza dobara, Prethodni porez – uslovi za odbitak, izuzimanje od prava na odbitak, podela i srazmerni poreski odbitak, Prethodni porez – ispravka odbitka zbog izmene osnovice i ispravka odbitka za opremu i objekte za vršenje delatnosti, Posebni postupci oporezivanja, Evidentiranje u sistem PDV i iskazivanje  podataka u evidencionoj prijavi, Određivanje poreskog perioda, Izdavanje računa, Vođenje evidencije, Obračunavanje PDV, Podnošenje poreske prijave i iskazivanje  podataka u poreskoj prijavi, Plaćanje PDV, Brisanje iz sistema PDV, Povraćaj PDV, Refakcija PDV, Refundacija PDV, Promet sa APKM, Prekršajna odgovornost.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke