NOVI SISTEM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANjA
(pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi)

Privredna komora Beograda je uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu “Novi sistem finansijskog izveštavanja (pripreme za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu, u elektronskoj formi), u četvrtak, 27. novembra 2014, godine.

Teme stručnog skupa koje nam je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su: Šta promoviše i novine koje donosi novi Zakon o račinovodstvu: dalje unapređenje kvaliteta finansijskog izveštavanja, prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih lica; uvođenje novog sistema finansijskog izveštavanja; potpunu transparentnost finansijskih izveštaja; finansijski izveštaj kao elektronski dokumenat potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, kao i njegovo dostavljanje Agenciji isključivo  elektronskim putem; uspostavljanje posebnog informacionog sistema u Agenciji (PIS FI) koji treba da podrži potpunu elektronsku komunikaciju sa obaveznicima sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja. Novine koje uvode novi sistem finansijskog izveštavanja odnose se na: obveznike i njihove obaveze, veličinu pravnih lica, primenu regulative u skladu sa snagom i veličinom pravnih lica, vrste i obim finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, usvajanje i odgovornost za finansijske izveštaje,  dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije, javno objavljivanje finansijskih izveštaja i njihovo korišćenje,  sankcije. Ko su obveznici finansijskog izveštavanja? Od finansijskih izveštaja za 2014. novi obveznici su (faktoring društva i crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne delatnosti). Šta donosi novo razvrstavanje pravnih lica? Pravna lica se razvrstavaju u skladu sa vrednostima iz evropske direktive (povećane oko 3,5 puta u odnosu na dosadašnje)  na mikro, mala, srednja i velika. Uvodi se nova kategorija - mikro pravna lica gde se sve finansijske institucije se smatraju  velikim, a preduzetnici mikro pravnim licima.

Na kraju pored prednosti i novina donosi se zaključak da postoje i rizici koje nosi novi Zakon zbog nedovoljne i neravnomerne razvijenosti informacione i komunikacione infrastrukture u zemlji, nespremnosti za elektronsku komunikaciju i korišćenje elektronski potpisanih dokumenta u pravnom prometu zbog slabe razvijenosti e-uprava u zemlji, nerazvijenog sistema e-plaćanja  za institucije koje imaju račune u  Upravi za trezor, problem čuvanja elektronskih dokumenata koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom za obveznike  i za institucije, kao i nejasni propisi o tome.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke