DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA I DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

Privredna komora Beograda je treci put uspešno realizovala poslovno stručni skup na temu “Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu”, u petak 23. januara 2015. godine.

Teme stručnog skupa koje nam je Ružica Stamenković, iz Agenciji za privredne registre, prezentovala su:

  1. Finansijski i drugi izveštaji i dokumentacija za 2014. godinu, u uslovima primene Posebnog informacionog sistema Agencije. Ko su obveznici, veličina pravnih lica, regulativa (pravila vrednovanja), zakonska revizija,vrsta i obim.

  2. Usvajanje, odgovornost i potpisivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije, u uslovima primene kvalifikovanog elektronskog potpisa. Usvajanje, odgovornost i potpisivanje, dileme oko potpisa zakonskog zastupnika, potpisivanje finansijskih izveštaja, potpisivanje dokumentacije, sertifikaciona tela, nosioci kvalifikovanog elektronakog potpisa, dokumentacija za  izdavanje potpisa

  3. Dostavljanje finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu. Način i rokovi dostavljanja, dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, dostavljanje izjave o neaktivnosti, istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja, dostavljanje FI i dokumentacije za javno objavljivanje, naknada za obradu i javno objavljivanje FI i dokumntacije, način plaćanja naknade.

  4. Javno objavljivanje i zamena finansijskih izveštaja i dokumentacije. Javno objavljivanje, finansijskog izveštaja i dokumentacije, objavljivanje  ostalih informacija, zamena objavljenog finansijskog izveštaja i dokumentacije

Učesnici su imali priliku da kroz interaktivnu komunikaciju dobiju sve važne informacije i na zadovoljstvo svih učesnika skup i organizacija ocenjen najvišom ocenom.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke