24-25. februar 2015. OBUKA ZA PISANJE PROJEKATA ZA KONKURSE EU FONDOVA SA FOKUSOM NA NOVI EU PROGRAM HORIZON 2020 

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“organizovana je 24. i 25. februara 2015. godine nova obuka za pisanje projekata za otvorene konkurse EU fondova, sa fokusom na najavljene pozive za period 2015-2020. godine i na novi EU program HORIZON 2020. 

Cilj obuke je bio unapređenje i razvoj veština za pisanje predloga projekata za EU fondove, definisanje tenderskih procedura, smernice za visoke kriterijume evaluacije evropske Komisije, upoznavanje sa alatima koji su od pomoći u poboljšanju performansi i kvalitetu projekta, mapiranje raspoloživih finansijskih sredstava iz EU Fondova, znanja u kros-kulturnim pregovaranjima, veštine za mobilisanje zainteresovanih strana, pronalazak odgovarajućih partnera i osiguravanje u realizaciji obaveza. Obukom je rukovodio tim domaćih stručnjaka BSN Akademije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružili su neophodne informacije i dragocena uputstva kako da se aplicira za bespovratna sredstva na najbolji način. Inovativna metodologija treninga zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, a održao se na srpskom i engleskom jeziku.

Predstavljeni su mnogobrojni i novi instrumenti, kao i potencijali i programi koji su na raspolaganju Republici Srbiji. Prikazane su sve novine koje su od 2015. godine aktuelne u pisanju, apliciranju i budžetu projekata za privredu. Primerima iz prakse prikazana su optimalna rešenja za probleme sa kojima se susrećemo u EU areni za dobijanje finansijskih sredstva.

Obuka je bila namenjena: privrednicima,  preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, ali i pojedincima zainteresovani da inoviraju postojeća, kao i da steknu nova znanja za pisanje projekata kako bi se pripremili  za novi ciklus EU programa 2015.-2020. Tokom dvodnevne obuke predavači su odgovorili na sva pitanja ili nedoumice svih polaznika u planiranju i realizaciji projekata.

Nakon treninga, polaznicima je uručeno uverenje o završenom treningu. 

Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2015. GODINI


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke