OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Zbog velikog interesovanja svojih članova i šire javnosti, a u cilju pripreme za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, u organizaciji Centra za privredno-pravni sistem i Centra za edukaciju 12. i 13. marta 2015. godine u Privrednoj komori Beograda održana je dvodnevna

OBUKA ZA POLAGANjE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Obuku su sproveli stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu: Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvata sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke i to:

Pojam i predmet javne nabavke; pojam naručioca i ponuđača; načela javne nabevke; zakonodavni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji i EU; institucionalni okvir u Republici Srbiji; jezik valuta i komunikacija u postupku javne nabavke; nabavke na koje se Zakon ne primenjuje; plan nabavki; procenjena vrednost; pokretanje postupka; vrste postupaka javnih nabavki; posebni oblici postupka javne nabavke; elektronska licitacija; centralizovane javne nabavke; oglasi o javnoj nabvci; rokovi u postupku javne nabavke; konkursna dokumentacija priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune; uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje; kriterijumi za dodelu ugovora; tehnilke specifikacije; ponuda u postupku javne nabavke, prijem i otvaranje, važenje; odluka o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka; ugovor o javnoj nabavci, ništavost ugovora; negativne reference; sprečavanje korupcije i sukob interesa; evidencija i izveštaji o javnim nabavkama; javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, javne nabavke o oblasti odbrane i bezbednosti; zaštita prava u postupku javne nabavke.

Na kraju svakog dana obuke organizovana je radionica koja se sastoji od testa na kome su bila pitanja bitna za proveru znanja stečenog na obuci.

Privredna komora Beograda će na zahtev svojih članova, nastaviti sa obukama iz ove oblasti o čemu će njeni članovi, kao i druga zainteresovana lica biti blagovremeno obavešteni.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke