INFO SESIJA ADWORDS ALAT
ZA OGLAŠAVANJE, DEFINISANJE, POKRETANJE I UPRAVLJANJE ADWORDS KAMPANJAMA


U Privrednoj komori Beograda, 19. marta 2015. godine, u saradnji sa ²NWA COMPANY², specijalizovanom za veb poslovanje, održana je info sesija ADWORDS ALAT ZA OGLAŠAVANjE, Definisanje, pokretanje i upravljanje Adwords kampanjama.

Učesnici su tokom info sesije imali priliku da se informišu o karakteristikama i mogućnostima koriščenja, ovog sve zastupljenijeg alata za oglašavanje. Posebno je ukazano na preduslove za pokretanje Adwords kampanje, elemente koji, u cilju postizanja željenih i izbegavanja neželjenih efekata, zahtevaju prethodnu dobru pripremu, planiranje, stručno vođenje i posvećenost bavljenjem Adwords oglašavanjem.

U cilju ovladavanja Adwords platformom online oglašavanja, najavljena je trodnevna radionica KORIŠĆENjE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANjU I POSTAVKA KAMPANjA NA INTERNETU, koja će biti održana 01, 02, i 08. april 2015. godine. Više detalja o radionici: http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/c_obrazovanje/Detaljnije.aspx?veza=15513

Istaknute su prednosti, izdvojeni saveti i preporuke kojima je uputno rukovoditi se prilikom formulisanja kampanje i podešavanja naloga. Mnogo više i detaljnije o korišenju Adwords alata učesnici će imati priliku da saznaju na trodnevnoj radionici, koja je najavljenja za 01. april 2015. godine, a prijave su otvorene.

Predavač je Sonja Jovović, content strategy leader, NWA COMPANY

AdWords alat za oglašavanje pogodan je za mala i srednja privredna društva, preduzetnike i samostalne operativce u marketing sektoru, odnosno korisnicima alata internet oglašavanja. 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke