INFO SESIJA  - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE
NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015.

U cilju pružanja podrške privrednim subjektima koji kontinuinirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije, u Privrednoj komori Beograda održana je jednodnevna info sesija na temu: - EU FONDOVI ZA PRIVREDU SRBIJE «NOVI EU PROGRAMI 2015-2020. I FINANSIJSKE MOGUĆNOSTI ZA PRIVREDU U 2015. GODINI».

Info sesijom je rukovodio tim eksperata koji su  učesnicima pružili informacije kako  da inoviraju postojeća i steknu dodatna znanja u vezi sa pokretanjem projektne inicijative i izradom projekata,  a u skladu sa EU kriterijumima.  Na radionici je učestvovalo preko 30 polaznika kojima su pružene neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata za otvorene i najavljene konkurse.

Info sesiji je namenjena  korporacijama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, naučnim institutima i ostalim zainteresovanim stranama. 

Informacije o predstojećim aktivnostima možete pogledati na:
 http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaPoslovnoObrazovanje.aspx?veza=3472

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke