PRIPREMA ELEKTRONSKIH OBRAZACA ZA ZAVRŠNI RAČUN - 
NAČIN PRIPREME I ELEKTRONSKO POTPISIVANJE DOKUMENTACIJE

   

Usled identifikovanih potreba i svakodnevnih upita privrednih društava, koja su u obavezi da završne finansijske izveštaje dostavljaju primenom nove aplikacije, Privredna komora Beograda, u saradnji sa Halcom ad Beograd i Agencijom za privredne registre APR organizovala je 20. marta 2015. godine,  radionicu sa demonstracijom PRIPREMA ELEKTRONSKIH OBRAZACA ZA ZAVRŠNI RAČUN, Način pripreme i elektronsko potpisivanje dokumentacije. Obveznici dostavljanja završnih finansijkih izveštaja putem aplikacije su mala, srednja i velika privredna društva, dok mikro, nisu, ali mogu koristiti aplikaciju ukoliko se odluče za elektronsko izveštavanje.

Tokom radionice demonstriran je proces pripreme dokumenta za elektronsko potpisivanje, upis, potpis, validacija,  dati su saveti u primeni određenih programa za pripremu dokumenta, preporuke za čuvanje i korišćenje sertifikata, rešenja u situaciji većeg broja potpisnika kao i praktične smernice dostavljanja dokumenata putem aplikacije APR-a.  

 Po pitanji izbora programa u kojem se priprema dokument za potpis, preporuka predavača je PDF file, odnosdno rad u Adobe i to u update-ovanim verzijama, iz sigurnosnih i bezbednosnih razloga. Ukazujući da nema ograničenja u korišćenju i drugih, predavači su skrenuli pažnju da svaki proizvođač programa ima svoja pravila. Nakon upisanih podataka, potpisanog dokumenta, koji može potpisati samo zakonski zastupnik i potvrđene validacije, pristupa se podnošenju APR-u putem aplikacije.

Na web site Agencije za privredne registre, u delu aplikacije, nalaze se brojni podaci kojima korisnik može pristupati, u cilju popunjavanja dokumenata. To su podaci posebno važni za agencije koje većem broju klijenata izrađuju finansijske izveštaje. Od podataka može se izvršiti pretraga obveznika, finansijskih zastupnika, podaci o veličini obveznika is l. Takođe je korisnicima na raspolaganju uputstvo za primenu aplikacije, a u pripremi je postavljanje video materijala koji će biti dostupan.

 Predavači:

  • Aleksandar Spemić, direktor, Halcom a.d. Beograd.
  • Slavoljub Jakovljević, direktor IT i razvoja, Agencija za privredne registre

 Usled velikog interesovanja, u Privrednoj komori Beograda u saradnji sa partnerima sa prve radionice,  organizovana je  još jedna radionica, u ponedeljak 23.03.2015.godineEdukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke