TRENING: PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za edukaciju održan je prvi trening na temu: Priprema i pisanje investicionih projekata.
Realizatori treninga bili su, predavači:

  • MILOŠ DOŠEN - izvršni direktor u Serbian Venture Network-u i organizator je Balkanskog Venture foruma u Srbiji
  • GORAN BLAGOJEVIĆ - radi sa lokalnim kompanijama koje svoje razvojne planove kreiraju u saradnji sa finansijerima, investitorima i kreditorima sa domaćeg i inostranog finansijskog tržišta
  • RATKO BOJOVIĆ - izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže i Evropske trening akademije

Glavni cilj treninga je bio da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja (krediti, investicioni fondovi, zajednička ulaganja..) i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne investitore.

Trening je dizajniran da omogući orijentaciju među različitim izvorima finansiranja koji su na raspolaganju kompanijama u regionu i da pomogne srpskim organizacijama da nauče kako da privuku potencijalne partnere za zajedničko ulaganje.

Polaznicima su dati odgovori na konkretna pitanja i razjašnjene brojne nedoumice u vezi investicionih projekata.

Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE  .

 

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Edukacija

Obuka za službenika
za javne nabavke