REALIZOVANA OBUKA O EVALUACIJI RADNOG UČINKA

Obuka "Izrada i uvođenje sistema za merenje radnog učinka" realizovana je  16.  i  17. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, u cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o evaluaciji radnog učinka.

Tokom dvodnevne obuke predstavljene su primenjive metode merenja radnog učinka, povezanost sa drugim procesima, kao i analize metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih. Najvažnije, prikazani su praktični kriterijumi i efekti do kojih dovodi njihova primena.

Polaznici su dobili parametre i gotove upitnike koji se koriste u praktičnoj primeni u procesima: procene rezultata zaposlenih, izrade i uvođenja sistema merenja i detaljno urađen primer modela za merenje radnog učinka u Excel formatu.

Obuci su prisustvovali polaznici koje rade ili će raditi na izradi sistema za merenje učinka zaposlenih, zaposleni iz sektora za ljudske kadrove i kontrole kvaliteta, kao i direktori, rukovodioci raznih sektora.

Najave ostalih obuka, link: CENTAR ZA EDUKACIJU PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke