KORIŠĆENJE ADWORDS ALATA U ON LINE OGLAŠAVANJU -  POSTAVKA KAMPANJA NA MREŽI ZA PRETRAGU

U Privrednoj komori Beograda, 27. avgusta 2015. godine, počela je realizacija trodnevne radionice za postavku kampanja na pretraživačkoj mreži (search): “Korišćenje AdWords alata u on line oglašavanju i postavka kampanja na Internetu”.     

Adwords je platforma za online marketing. Platforma se sastoji od 4 podplatforme: pretraživačka (search), multimedialna (display), video (YouTube) i kampanje samo za mobilne uredjaje. Kampanje i oglasi se putem ovog sistema, pripremaju i njima se upravlja, na stručan način, omogućavajući korisnicima i kompanijama značajne uštede u vremenu i novcu. Putem Adwords platforme kontroliše se budžet, ciljna grupa, jezička i geografska pokrivenost, prilagođenost medijima i uređajima, praćenje rezultata i analiza kampanja.

Cilj radionice je da polaznici savladaju osnove, urade dobru pripremu, samostalno postave oglas na AdWords platformi i upravljaju dalje kampanjom prateći efekte, rade analizu raspoloživih analitika, i shodno feedbacku, optimizovanje kampanje.  Od posebnog značaja bili su praktični saveti i instrukcije,  koje je predavač, Sonja Jovović, iz svog višegodišnjeg iskustva podelila sa učesnicima radionice,  kao i mogućnost nastavka komunikacije u cilju podrške tokom napredovanja u primeni ovog alata.  

Dinamika rada tokom radionica je takva da tokom dva dana polaznici rade u aplikaciji, prolaze kroz sve elemente kreiranja kampanje i oglasa, zatim tokom narednih nedelju dana primenjuju stečeno znanje na svojim konkretnim oglasima, da bi se na završnim časovima radionice razmenila iskustva učesnika i konsultacije za dalji rad od predavača. 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke