TRENING PRIPREMA I PISANJE INVESTICIONIH PROJEKATA

U Privrednoj komori Beograda, u Organizaciji Centra za edukaciju održan je trening na temu: Priprema i pisanje investicionih projekata
Trening je koncipiran da omogući orijentaciju među različitim izvorima finansiranja, koji su na raspolaganju kompanijama u regionu i da pomogne srpskim organizacijama da nauče kako da privuku potencijalne partnere za zajedničko ulaganje.
Glavni cilj treninga je bio da omogući uvid u alternativne izvore finansiranja: kredite, investicione fondove, zajednička ulaganja i da razvije veštine za pripremu i pisanje projekata za privatne investitore.


Polaznicima su dati odgovori na konkretna pitanja i razjašnjene brojne nedoumice u vezi investicionih projekata. Na kraju treninga svim polaznicima su uručena Uverenja Privredne komore Beograda.
Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.

 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke