ZAVRŠENA NAPREDNA OBUKA "EU PROJEKTI OD A DO Z"

 

U Privrednoj komori Beograda u okviru realizacije projekta „EU FONDOVI ZA PRIVREDU“ organizovana je  oktobra 2015. godine jednomesečna obuka EU obuka, „EU projekti od A do Z“, od ideje, preko pripreme i pisanja, do implementacije i upravljanja projektima Evropskih fondova.
Obuka je omogućila polaznicima uvid i ekspertizu u ključnim procesima izrade i sprovođenja projekata Evropske unije, od funkcionisanja tržišta EU donacija, analizu otvorenih i predstojećih konkursa, izradu logičke matrice i budžeta za EU projekte, poznavanje procedura javnih nabavki i pripremi tenderskih dosijea i ponuda, do alata za efikasno lobiranje i pregovaranje i najsavremenije metode i koncepte upravljanja međunarodnim projektima.

Cilj programa obuke je bio podizanje kapaciteta polaznika na području izrade i vođenja projekata finansiranih iz EU fondova, sa sledećim specifičnim ciljevima:

  • Pružanje svih relevantnih informacija o grant šemama i funkcionisanju EU fondova
  • Edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija
  • Edukacija polaznika za uspešno i efikasno sprovođenje, vrednovanje i praćenje EU projekata te izveštavanje u skladu sa ugovornim obavezama.

Napredna obuka je polaznicima pružila teorijska znanja i praktičnu primenu alata za strateško upravljanje EU projektima, na razvoju konkretnih projektnih ideja učesnika uz mentorstvo predavača Evropske trening akademije i u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.

Obuku je realizovao Centar za edukaciju, Privredne komore Beograda i tim stručnjaka za EU fondove iz Evropske trening akademije, koji su zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU fondova: IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Horizon 2020, Eureka, Erasmus plus... pružili polaznicima gotovu metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora koja služi kao temelj razvoja bilo koje industrije i oblasti, i izdala je odgovarajuća Uverenja.

Privredna komora Beograda će u narednom periodu intenzivirati institucionalnu saradnju, razmenu informacija i znanja, osnažiti kapacitete privrednih subjekata, ali i povećati vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU za bespovratna finansijska sredstva namenjena Republici Srbiji.

PLANIRANE AKTIVNOSTI DO KRAJA 2015. GODINE

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke