19. mart 2010.  SEMINAR ''SOCIJALNO – TRŽIŠNA EKONOMIJA, ISKUSTVA IZ NEMAČKE''
 

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija malih, srednjih preduzeća i preduzetnika u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung (KAS), organizuje seminar/trening u petak, 19.03. 2010. godine, u 10:00 časova (Kneza Miloša br. 12, sala IV), na temu:

''Socijalno – tržišna ekonomija, iskustva iz Nemačke''

-   Obuka poslodavaca za socijalni dijalog sa sindikatima i nadležnim institucijama –

-   Veštine pregovaranja -


Na ove teme govoriće: predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Unije poslodavaca Nemačke (BDA) Reiner Huke, pregovarač/trener u oblasti pregovaranja i kolektivnog ugovora u Nemačkoj, Christian Lepping, pregovarač/trener za oblast metalske industrije u Nemačkoj i predstavnik Udruženja poslodavaca za Grad Beograd ''Poslodavac''. Seminar će biti završen primerom iz prakse, koji će dati predstavnik kompanije ''MESSER Tehnogas'' iz Beograda. Obuka je namenjena udruženjima poslodavaca, poslodavcima i predstavnicima sindikata. Cilj seminara jeste obuka poslodavaca za socijalni dijalog sa sindikatima i nadležnim institucijama.

 

Seminar će obuhvatiti sledeće teze: priprema poslodavaca za kvalitetnije pregovaranje i uspešnije stvarivanje ekonomskih i socijalnih interesa, razvijanje kulture i veština pregovaranja, aktivnije učestvovanje u socijalnom dijalogu, sticanje veština podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih i radnih sporova, kreiranje kvalitetnijeg privrednog ambijenta, pripreme za zajedničko predstavljanje, unapređenje i zaštitu poslovnih interesa poslodavaca, primeri iz prakse.

Rok za prijavu je četvrtak, 18.03.2010. godine. Prijavljivanje za učešće na seminaru je bez kotizacije. Prijave slati na datu e mail adresu. Kontakt osoba: Sandra Milenković, tel: 011/ 361 96 46, e mail adresa: sandram@kombeg.org.rs. Prevod sa nemačkog na srpski jezik je obezbeđen.

 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke