KREIRANJE EXCEL DASHBOARD-A

U Privrednoj komori Beograda, u period od 18-20. novembra 2015. godine, održan je još jedan u nizu trodnevnih treninga na temu: “Kreiranje Excel dashboard-a”. Excel je jedan od najefikasnijih programa za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, dok dashboard, kao vizuelni interfejs, omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju kvalitne informacije i na osnovu njih da brzo donesu odluke.

Učesnici treninga su se tokom ova tri dana obučavali na koji način da velikoj količini podataka, koji im svakodnevno pristižu, daju smisao i na koji način da sačine kvalitetnu informaciju i izveštaj koji će menadžmentu omogućiti vizuelni pregled nekog segmenta poslovanja ili poslovanja u celini i pri tom pomoći pri donošenju odluka.

Učesnici treninga su se obučavali da:  kreiraju kompleksne izveštaje uz pomoć Excela, kreiraju interaktivne izveštaje koji se mogu prilagoditi krajnjim korisnicima, ovladaju principima i tehnikama vizuelizacije podataka, izvrše izbor načina prezentacije podataka, kreiraju složene i interaktivne izveštaje uz pomoć kojih mogu dobiti novi pogled na poslovne informacije.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke