INFO SESIJA  - "EU PROGRAMI 2014-2020"

Privredna komora Beograda je, 5. februara 2016. godine, održala jednodnevnu EU info sesiju u cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta, kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova namenjenu tržištu Republike Srbije,  pod nazivom: INFO SESIJA – „EU programi 2014-2020“

Info sesijom je rukovodio tim Privredne komore Beograda i predavač Evropske trening Akademije Tatjana Dijankoji su kombinacijom teorije i praktičnih primera i informacijama, omogućili učesnicima dragocena znanja za projekte i/ili projektne inicijative, a u skladu sa EU kriterijumima. 

EU programi 2014-2020 su prezentovani u Privrednoj komori Beograda i nude nove finansijske mogućnosti za organizacije iz Beograda i Srbije. Info sesija je pružila polaznicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju potrebama Vaše organizacije. 

Info sesija je imala preko 40 polaznika i bila je namenjena preduzećima, korporacijama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, udruženjima privrednika, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva, državnim institucijama, lokalnim samoupravama, univerzitetima, naučnim institutima i svim zainteresovanima. 

Info sesija ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja, ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji. Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti informišu i unaprede svoje znanje o svim mogućnostima koje im se nude, kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU.

Organizacija redovnih obuka povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU u mnogome će ojačati poziciju i kapacitete članova Privredne Komore Beograda i omogućiće da se maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU.

Model obuka će stvoriti uslove za lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciju kvalitetnih projekata koji će doprineti jačanju institucionalne strukture organizacije, ravnomernom regionalnom razvoju, podizanju konkurentnosti privrede i poboljšanju ukupnog poslovnog ambijenta u R. Srbiji.

Najava svih EU obuka za 2016. godinu: PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke