REALIZOVANA EU OBUKA ZA PRAG PROCEDURE


U cilju upoznavanja članova i šire stručne javnosti o novinama koje donose projekti finansirani od strane Evropske unije, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju i upravljanje projektima održana je dvodnevna obuka na temu: Javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure.

Cilj obuke je bio unapređenje znanja i razvoj veština za procedure u nabavkama po zahtevima EU, kao i priprema ponuda za raspisane tendere. Pored neophodnih teoretskih znanja koja su pružena polaznicima, dati su i konkretni praktični primeri u vezi sa pripremom tenderskih dosijea, njihovoj evaluaciji, kao i pripremi ponuda za tendere.

Obuci su prisustvovali potencijalni korisnici sredstava Evropske unije, kao i poslovni subjekti koji se prijavljuju na tendere za dobavljače i ugovarače.
Obukom je rukovodio Zoran Krtinić, sertifikovani predavač i trener za fondove Evropske unije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružio je polaznicima neophodne informacije, dragocena uputstva i odgovorio na konkretna pitanja i brojne nedoumice u vezi javne nabavke po pravilima Evropske unije – PRAG procedure.

Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.

 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke