ZAVRŠENA TRODNEVNA OBUKA O PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

U cilju podizanja nivoa znanja i veština za pripremu projekata koji se mogu finansirati iz dostupnih EU programa, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Centra za edukaciju održana je trodnevna obuka na temu: "Pisanje projekata za EU fondove" 
Cilj trodnevne obuke je bio da omogući unapređenje znanja i sticanje veština za samostalno apliciranje i realizaciju projekata koje finansijski podržava Evropska unija kroz bespovratna sredstva. Nastavni program obuke se zasnivao na podjednakoj zastupljenosti predavanja i praktičnih vežbi.
Obuci su prisustvovali potencijalni korisnici sredstava Evropske unije, kao i poslovni subjekti koji se prijavljuju na konkurse EU fondova. Na kraju obuke svi polaznici su ocenili obuku sa najvišom ocenom za kvalitet i primenu stečenih znanja u budućnosti. Dodeljena su i Uverenja Privredne komore Beograda.
Obukom je rukovodila Tatjana Dijan, predavač i trener za fondove Evropske unije, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, pružila je polaznicima neophodne informacije, dragocena uputstva i odgovorila na konkretna pitanja i brojne nedoumice u vezi javih konkursa Evropske unije – pisanju projekata za EU fondove.

Zbog velikog interesovanja svojih članova, Privredna komora Beograda će nastaviti sa aktivnostima iz EU oblasti, a najavu za kalendarsku 2016. godinu možete videti na linku: PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA OLAKŠAVA PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA KROZ OBRAZOVANJE.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke