OBUKA ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU


Usled sve većih promena u segmentu knjigovodstvenih i poreskih propisa, Privredna komora Beograda je, u cilju osposobljavanja potencijalnih resursa, u saradnji sa SAOP d.o.o, u periodu od 5. marta do 7. maja 2016. godine, organizivala još jednu, u nizu obuka za samostalnog knjigovođu, uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru i programu za knjigovodstvo.
Predavanja su bila orijentisana na praktičnom radu u knjigovodstvu. Uz praćenje  realne dokumentacije i uz praktičan rad koji se obavljao na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX.
Nastava je ukupno trajala 64 školskih časova (52 časa nastave sa vežbama + 12 časova praktične nastave na računaru i knjigovodstvenom programu + dodatna 4 sata ispita. Obuka je bila namenjena licima koja su imali malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji su želeli da svoje postojeće znanje iz knjigovodstva nadograde.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke