PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.

Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.

Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse, tako da je Privredna komora Beograda u prethodnom periodu sprovela anketu i organizovala okrugle stolove  u cilju ispitivanja tržišta rada i potreba poslodavaca za uvođenjem novih oblika studiranja. U narednom periodu predviđena je izrada strateškog dokumenta koji će predstavljati jasno definisane preporuke za klasične („licem u lice“) studije uz rad. Ovakav dokument bi trebao da posluži kao osnova za zakonodavce, kao i sve visokoškolske ustanove u Srbiji koje planiraju da uvedu ovakav vid studiranja.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke