SOFT SKILLS

Bovan Consalting

Komunikacija kao lek

Privredna komora Beograda, priprema trening namenjen medicinskom osoblju, odnosno lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti sa ciljem da se unapredi komunikacija na relacijama sestra-pacijent, sestra-porodica pacijenta, sestra-lekar.
Teme u okviru treninga:
- Efikasna tarapeutska komunikacija
- Verbalna i neverbalna terapeutska komunikacija kroz snagu empatije
- Izgradnja tima lekara i sestara
- Izgradnja poverenja u relacijama lekar/sestra/pacijent, lekar/pacijent i lekar/porodica

  pacijenta, lekar/sestra/lekar.


Efektivna komunikacija u ugostiteljskim objektima


Trening je namenjen svim zaposlenima u ugostiteljskim i hotelskim objektima, od higijeničara do direktora, koji imaju svakodnevnu komunikaciju sa gostima, korisnicima njihovih usluga. Svi zaposleni ujedno imaju ulogu ambasadora hotela i mogu imati višestruku korist od treninga koji će im omogućiti da unaprede veštine komunikacije i razviju odnose pune poverenja sa gostima hotela.
Teme u okviru treninga:
- Moć prijemnog pulta
- Harmonizovani usmeni i telesni govor na usluzi gostima
- Aktivno slušanje, dvosmerna komunikacija, kako da svi zaposleni razmišljaju u duhu „concierge“.


Prodaja i pregovaranje


Trening je namenjen srednjem, višem i top menadžmentu, menadžerima prodaje, account menadžerima, komercijalistima i svima koji planiraju

karijeru kao profesionalni prodavci i deal maker-i.

Snažna platforma za stvaranje stručnih i uvežbanih pregovarača koji donose više posla kompaniji, prate naplatu i neguju kupce, grade karijeru primenjivu u svim industrijama.
Teme u okviru treninga:
- Profesionalna prodaja u savremenom poslovanju
- Faze prodajnog procesa
- Tipovi kupaca i prodavača
- Pregovaranje

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke