PROGRAM OBUKE I SERTIFIKACIJE IZ OBLASTI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI 


Sa ubrzanim razvojem informacionih tehnologija i prenošenjem poslovanja na Internet, bezbednost informacija sve vise dobija na značaju, a stručnjaci iz ove oblasti su sve traženiji. Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti i USAID Vas pozivaju da prisustvujete skupu koji će biti posvećen 

Programu obuke i sertifikacije iz oblasti informacione bezbednosti.


Skup će biti održan
u sredu, 28. aprila 2010. od 11 do 13 časova, u sali na IV spratu Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12.

Program će biti pomognut i finansiran od strane Privredne komore Beograda i USAID-a. Broj polaznika je ograničen na 20.

Program je dostupan zaposlenima u domaćim IKT preduzećima, a koncipiran je u formi kombinovane obuke (tzv. “blended learning”) koja će biti izvedena u maju i junu 2010. u prostorijama Komore, u formi pet jednodnevnih trening sesija, kombinovanih sa akreditovanim materijalima za učenje na daljinu (e-learning by SkillSoft). 

 

Unapredite svoju karijeru dobijanjem medjunarodno priznatih sertifikata

iz oblasti informacione bezbednosti!

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Udruženju informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, na telefon 011/2645-333 ili putem e-maila ljiljanakv@kombeg.org.rs.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke