STRES NA RADU, ZDRAVSTVENI ILI SOCIO-EKONOMSKI PROBLEMU organizaciji Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović", uz podršku "Center for Internacional Rural and Enviromental Health", a pod pokroviteljstvom Privredne komore Beograda, 05. novembra 2010. godine, u Sava Centru, u Beogradu, održan je seminar na temu: "Stres na radu-zdravstveni, ili socio-ekonomski problem".

Realizatori seminara, bili su specijalisti medicine rada, internisti-kardiolozi, psihijatri, predstavnici Instituta za medicinu rada Srbije.

Prisutnima su predstavljeni definicija, istorijat karakteristike, specifičnosti stresa, metodologija procene stresa, uticaj stresa na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, uticaj stresa na radu na efikasnost preduzeća, značaj akta o proceni rizika na radnom mestu, u vezi sa stresom, kao i uloga rukovodioca preduzeća u vezi prepoznavanja i prevencije posledica stresa na radu.

Predstavljene su neuroendokrini efekti stresa, kao što su poremećaj metabolizma, dijabetes, gojaznost i dr, bihejvioralni odgovori na stres, kao što su konzumiranje alkohola, pušenje, depresija, kao i štetne posledice rada u smenama, a naročito rada noću.

Istaknute su brojne kardiovaskularne i psihijatrisjke bolesti koje mogu nastati usled, posledica stresa na radu, kao što su ishemijska bolest srca, hipertenzija, depresija.

Posledice stresa na radu, ogledaju se i u smanjenju radnog učinka zaposlenog, njegovog čestog odsustvovanja sa posla zbog bolesti pruzrokovanih stresom na radu, kao i znatnih finansijskih sredstava koji se izdvajaju  iz fondova zdravstvenog osiguranja, za bolesti koje su pruzrokovane stresom na radu.

Posebno je naglašen značaj akta o proceni rizika na radnom mestu, u cilju identifikacije: faktora rada koji mogu dovesti do stresa visokog intenziteta, zaposlenih koji mogu biti izloženi stresu, kao i uspešnosti postojećih mera prevencije stresa na radu.

Ukazano je na spoljašnje manifestacije stresa na radu kod određene osobe u cilju njegovog prepoznavanja i pravovremenog delovanja i to:promene u ponašanju i raspoloženju, ilitabilnost i neodlučnost, zloupotreba alkohola, lekova i drugih psihoaktivnih supstanci, žalbe zaposlenog na zdravstvene tegobe.

Učesnicima seminara, prezentovano je i niz praktičnih saveta u cilju sprečavanja posledica stresa na radu.
Konstatovano je da je Privredna komora Beograda i ovog puta imala sluha za potrebe svojih članova i da će zbog velikog interesovanja nastaviti sa aktivnostima iz ove oblasti, o čemu će njeni članovi biti blagovremeno obavešteni.

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke