PREDUZETNIČKI TRENING CENTAR (PTC)

 • Cilj seminara: Obuka vlasnika, direktora, odnosno preduzetnika koji žele da osveže svoja znanja i u daljem radu primene inovacije u menađžerskim metodama i tehnikama rukovođenja
 • Planirani vreme realizacije programa:
 • Trajanje seminara: 10 dana - 48 časa
 • PROGRAM:
DATUM
SATNICA
T E M A
BR
ČAS
PREDAVAČ / GOSTI
1. dan

13,30-14,00

14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje

Registracija polaznika

OTVARANJE

PREDUZETNIŠTVO
- ideja, strategija, planiranje. Predviđena je razmena iskustava sa uspešnim,dugogodišnjim preduzetnicima.
5
2. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
PREDUZETNIŠTVO 5
3. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
RAČUNOVODSTVO U FIRMAMA
5
4. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
RAČUNOVODSTVO U FIRMAMA 5
5. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ KAO OSNOV I KONTROLA POSLOVANJA 5
6. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
KAKO POSTATI DOBAR MENADŽER - osnovna znanja potrebna menadžeru (predstavljanje uspešnog) 5
7. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SAVREMENOM POSLOVANJU 4
8. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
POSLOVNI PLAN 4
9. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje
17,30-18,00 pauza

18,00-18,45 predavanje
MARKETING
5
10. dan
14,00-15,30 predavanje
15,30-16,00 pauza
16,00-17,30 predavanje


17,30-18,00


18,00-19,00
MEMADŽMENT PROMENA
Okrugli sto sa predstavnicima banaka radi dobijanja informacija o mogućim kreditima


UVID U NIVO USVOJENOG ZNANJA

URUČIVANJE UVERENJA O POHAĐANJU
4
1
 • Literatura: Fotokopija predavanja
 • Sertifikat: Uverenje o pohađanju
 • Mesto održavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12
 • Kotizacija:
 • Uplatu izvršiti na tekući račun Privredne komore Beograda:
  Kreditno-eksportna banka: 210-0070512201000-91
 • Prijave:
  Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta 
  Privredne komore Beograda,
  Kneza Miloša 12,
  faks: 3618-003,
  e-mail:  treningkom@kombeg.org.yu
 • Informacije
  telefoni: 2642-966, 361-94-72, 2641-355/135
Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke