OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOMU Privrednoj komori Beograda, 7. i 8. jula 2011. godine, realizovana je  OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM. Obuku su pohađali pravnici,  rukovodioci finansijskih službi i šefovi računovodstva.

Zbog velikog interesovanja, obuka će ponovo biti realizovana u septembru kada će svi koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne, biti u mogućnosti da pohađaju ovu obuku.

OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM

Ovladavanjem naprednih opcija koje nudi ova elektronska pravna baza, polaznici su podigli nivo efikasnosti svog rada višestrukim skraćivanjem vremena potrebnog za obavljanje poslova u vezi sa pronalaženjem propisa i svih potrebnih pratećih dokumenata, te razumevanja njihove primene u praksi.

Obuka traje 10 školskih časova i izvodi se kombinacijom teorijske i praktične nastave, a svakom polazniku tokom obuke obezbeđen je rad na zasebnom računaru i pristup elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.

Obuku su realizovali:

  • dipl. pravnik Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije u kompaniji Paragraf i predavač na kursu Paragrafa na Pravnom fakultetu u Beogradu i
  • dipl. pravnik Igor Tirkajla, stručni promoter u kompaniji Paragraf.

Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, tel: (381 11) 2642 966, 3619 472

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke