MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA

"Ako uvek  budete radili ono što ste do sada radili,
uvek ćete postizati ono što ste do sada postizali."

 

 

Privredna komore Beograda podržava  nastojanja svojih članova da održe proces kontinuiranog usavršavanja i nadograde znanja i veštine donosioca odluka u svojim kompanijama. U ispunjenu te namere, Privredna komora Beograda poziva Vas u


„Mokrogorsku školu menadžmenta”.


Jesenji program obuhvata 10 seminara namenjenih donosiocima odluka srednjeg nivoa menadžmenta u oblasti: menadžmenta, finansija, korporativnih poslova, prava, ljudskih resursa, marketinga, prodaje, preduzetništva i veština.

 

Svi seminari će se održavati u hotelu „Mećavnik“ na Mokroj Gori.


Kao članovi Privredne komore Beograda, iskoristite posebnu pogodnost od 10% popusta.

 

Broj učesnika je ograničen u radnoj grupi od 8 do 15 polaznika, te molimo da nam potvrdite učešće Vas ili Vaših saradnika u skladu sa terminima održavanja seminara. Popunjenu prijavu i sugestije prosledite putem faksa na broj 3618-003 ili u elektronskoj formi na e mail: treningkom@kombeg.org.rs najkasnije do 12. oktobra 2009. godine.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama u Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta: Ani Miličević, na telefon: 011/2641-355 lok.139, email: anam@kombeg.org.rs ili Aleksandri Inić, na telefon:011/2643-344,email: aleksandra@kombeg.org.rs.  

 

Više detalja o seminarima  pogledajte na www.msm.edu.rs

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke