EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Upravljanje projektimaU Privrednoj komori Beograda 8. i 9. novembra 2011. realizovan je četvrti trening: EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA a fokus je ovog puta stavljen na otvorene konkurse za program FP7 i CIP koji su namenjeni MSP sektoru za bespovratna finansijska sredstva.

Trening je realizovan u saradnji sa BSN Akademijom čiji tim domaćih i inostranih stručnjaka zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i inovativnj metodologiji koja se zasniva na kombinaciji teorije i praktičnog rada, na najbolji način prenosi znanje na koji način da svoje projektne ideje pretočite u forme pogodne za apliciranje za sredstva iz EU fondova.

Program treninga je osmišljen po posebnoj metodologiji prilagođenoj filozofiji  privrednog društva čiji su glavni ciljevi unapređenje poslovanja, razmena informacija, podizanje kapaciteta i nivoa znanja.

Ova inicijativa Privredne komore Beograda  ima za cilj podizanje nivoa informisanosti o procesu apliciranja ali i da poveća vidljivost ekspertize koja postoji u poslovnom društvu za kreiranje i sprovođenje projekata u pripremi aplikacionog formulara i projektne dokumentacije za programe podrške EU (za bespovratna sredstva) namenjena Republici Srbiji.

Organizovanje redovnih treninga povodom raspisanih javnih konkursa za donacije (finansijska sredstva) EU  imaju za cilj da se privredni subjekti edukuju o svim mogućnostima koje im se nude kao i da im ukažu kako da maksimalno iskoriste sve prilike koje se otvaraju za Srbiju pridruživanjem EU. 

Do sada u Privrednoj komori Beograda treninge i radionice na ovu temu je posetilo preko 100 polaznika.
Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke